Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 20.12.2013

12/20/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 469 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”
2. 528 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111)
3. 454 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437)
4. 350 Proiectul legii privind protectia animalelor
5. 487 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 26; Legea contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.)
6. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
7. 37 Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.12)
8. 449 Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova
9. 423 Proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
10. 424 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale
11. 425 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.22'1; Codul penal – art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.)
12. 422 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 32'1, ș.a.; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46'1, 48)
13. 3079 Proiectul legii privind salarizarea judecătorilor
14. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 4, 8, ș.a.)
15. 484 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării
16. 462 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene
17. 519 Proiectul legii pentru completarea articolului 2 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996
18. 522 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.893-XIII din 26.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier (pct.1, 31, 33)
19. 507 Proiectul legii pentru modificarea unor acte (Codul penal – art.98, 104'1; Codul de executare – art.174, 291'1)
20. Informație cu privire la Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei ”Onorarea obligațiilor și angajamentelor de către Republica Moldova”, nr. 1955 din 2013
21. Reexaminarea Legii nr.293 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6)
Video, Audio, Text Proiect de ordine de ziProiect de ordine de zi
Supliment la ordinea de ziSupliment la ordinea de zi
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, March 06, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe