Integritatea este Libertate

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Secrétariat du Parlement > Ressources humaines
Posturi vacante / Stagii

 

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță concurs pentru selectarea candidaților la ocuparea unor funcții publice vacante în cadrul subdiviziunilor distincte:

Direcția generală documentare parlamentară:

 

Consultant principal (corector de limba rusă) 

Consultant principal (redactor de limba rusă) 

Consultant principal (traducător de limbile română și rusă)   

Consultant principal (redactor de limba română)

 

termen de depunere a dosarelor prelungit pînă la 16.10.2017 

  Direcția generală comunicare și relații publice

 Consultant principal   

Consultant superior

Formular de participare la concurs 

Regulamentul Parlamentului cu privire la recrutarea și selectarea funcționarilor publici în Secretariatul Parlamentului

 

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

anunță selectarea candidaților la Programul de stagii în Parlament 

În perioada sesiunii de toamnă 2017, sunt oferite 19 stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

- Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică - 1  loc;

- Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe – 1 loc;

- Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – 1 loc;

- Secretariatul Comisiei drepturile omului și relații interetnice - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei mediu și dezvoltare regională – 2 locuri;                                                                                               

- Direcția relații externe – 1 loc;

- Direcţia generală comunicare și relații publice – 3 locuri:

    1) Centrul vizite și informare  - 1 loc;

    2) Secția relații cu mass-media – 2 locuri;

- Direcția petiții și audiențe – 1 loc;

- Direcția informațional-analitică – 2 locuri;

     La  Programul de stagii  pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

Condiţiile de aplicare la Program sînt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului  sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

-       să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

-       să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

-       să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;

-       să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;

-  să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

  Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  comunicare  și  relații publice trebuie să  dețină studii în jurnalism sau comunicare și relații publice,design-grafică (regie, cameraman).

Dosarul de participare va include obligatoriu:

-  formularul de aplicare;  

-  scrisoare de recomandare;

-  scrisoare de intenţie;

-  copia buletinului de identitate;

-  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

-  copia carnetului de muncă;

-  cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

-  copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;

-  certificat medical (forma 086-2/e);

Dosarul de admitere la concurs se va depune  personal, prin oficiul poştal - la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la:

-  (022) 82-05-71, Valentina Didencu, consultant principal, Direcția resurse umane, coordonator de

   Program;

 

Data limită de depunere a dosarului   -    16 octombrie  2017.

Candidatul admis la Programul de stagii va fi informat.

 

 

Formular de aplicare la Programul de stagii în Parlament
Programul de stagii în Parlamentul RM

 

 

 

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
mardi 17 octobre 2017
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe