Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Secrétariat du Parlement > Ressources humaines
Posturi vacante / Stagii

 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

anunță selectarea candidaților la Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova

 

În perioada sesiunii de toamnă 2018, sunt oferite 25 stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

- Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine  publică  - 3 locuri;

- Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană  - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret,

  sport și mass-media - 1 loc;                                                          

- Secretariatul Comisiei drepturile omului și relații interetnice - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei mediu și dezvoltare regională - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei administrație publică - 1 loc;

- Direcția  generală juridică - 2 locuri;

- Direcția relații externe - 1 loc;

- Direcţia generală comunicare și relații publice - 5 locuri:

                     1) Centrul vizite și informare - 1;

                     2) Secția relații cu mass-media - 1;

                     3) Oficiul teritorial de informare Edineț - 1;

                     4) Oficiul teritorial de informare Leova - 1;

                     5) Oficiul teritorial de informare Comrat -1;

- Direcția informațional-analitică - 2 locuri;

- Direcția tehnologii și comunicații - 1 loc;

- Direcția petiții și audiențe - 1 loc.

 La  Programul de stagii  pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

Condiţiile de aplicare la Program sînt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

-  să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

-  să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

-  să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;

- să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;

- să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

Dosarul de participare va include obligatoriu:

-  formularul de aplicare;  

-  scrisoare de recomandare;

-  scrisoare de intenţie;

-  copia buletinului de identitate;

-  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

-  copia carnetului de muncă;

-  cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

- copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;

-  certificat medical (forma 086-2/e);

Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  comunicare  și  relații publice trebuie să dețină studii în: jurnalism, comunicare și relații  publice, actorie, bibliografie (Centrul vizite și informare; Oficiile teritoriale de informare  Edineț, Leova, Comrat);  fotograf/cameraman/regie (Secția relații cu mass-media);

Dosarul de admitere la concurs se va depune  personal, prin oficiul poştal - la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.Informații suplimentare pot fi obținute la: tel:  (022) 82-05-71, Valentina Didencu, consultant principal în Direcția resurse umane, coordonator de Program.

Data limită de depunere a dosarului   -  28 septembrie 2018.

Candidatul admis la Programul de stagii va fi informat.

 

 

Formular de aplicare la Programul de stagii în Parlament

Programul de stagii în Parlamentul RM

Déclarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
lundi 10 décembre 2018
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe