Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Thursday, August 01, 2013
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 149 4/11/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 13'1, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.) 150 4/11/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 151 4/11/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) 145 4/10/2014 - Examinare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unor judecători 144 4/10/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în RM (PD-1) 146 4/10/2014 - Examinare
Proiectul legii privind completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.43) 148 4/10/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (art.75, 76, 79, ș.a.) 147 4/10/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 10, ș.a.; Legea cu privire la gaj – art.8; ș.a.) 143 4/8/2014 - Examinare
Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia 141 4/7/2014 - Examinare
12345
Declarations
Adresarea Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul Conferinței Președinților Parlamentelor țărilor membre ale UE, Vilnius, 7 aprilie 2014
Adresarea Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul Conferinței Președinților Parlamentelor țărilor membre ale UE, Vilnius, 7 aprilie 2014
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe