Parliamentary development in the Republic of Moldova
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Thursday, August 01, 2013
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul legii cu privire la mediere 328 8/8/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2, 4, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de... 327 8/7/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.67, 89, 90, ș.a.; Codul de procedură penală – art.82'1; ș.a.) 326 8/6/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11.12.2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de 325 8/4/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 324 7/29/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei – art.1'1, 1'2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.5; ș.a.) 321 7/28/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr.93-XVI din 05.04.2007 (art.1, 6, 7, ș.a.) 322 7/28/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.2, 3, 9, ș.a.) 323 7/28/2014 - Examinare
Proiectul legii cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 319 7/28/2014 - Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 320 7/28/2014 - Examinare
12
Declarations
 Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman în ședința plenară pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman în ședința plenară pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană
Agenda
Friday, August 22, 2014
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe