Parliamentary development in the Republic of Moldova
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Friday, August 01, 2014
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.5; ș.a.) 379 10/24/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului 380 10/24/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.38'1; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.25'1) 378 10/23/2014 - Examinare
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 376 10/20/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția civilă – art.8; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.14) 377 10/20/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.19; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova – art.4; ș.a.) 375 10/15/2014 - Examinare
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 374 10/10/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 372 10/9/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 373 10/9/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.45, 47; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.4; ș.a.) 371 10/6/2014 - Examinare
12
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman cu prilejul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman cu prilejul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
Agenda
Saturday, November 01, 2014
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe