Parliamentary development in the Republic of Moldova
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Friday, August 01, 2014
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
gdgdrgsdg 1111 10/20/2014 - Initiation
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 374 10/10/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 372 10/9/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 373 10/9/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.45, 47; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.4; ș.a.) 371 10/6/2014 - Examinare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 369 10/1/2014 - Examinare
Proiectul legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației 370 10/1/2014 - Examinare
Proiectul legii privind restituția și regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de regimul totalitar comunist în perioada 28 iunie 1940-27 august 1991 366 9/26/2014 - Examinare
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 367 9/26/2014 - Examinare
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 365 9/25/2014 - Examinare
12
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman cu prilejul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman cu prilejul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
Agenda
Tuesday, October 21, 2014
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe