Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Republica Cuba Legislatura XVIII

Description: Grupul de prietenie cu Republica Cuba
Members:
Tkaciuk Marc - preşedinte
Zagorodnîi Anatolie - membru
Vieru Călin - membru
Petrenco Grigore - membru
Vremea Igor - membru
Şupac Inna - membru
Muntean Iurie - membru
Belcencova Ludmila - membru
Babenco Oleg - membru
Radu Oxana - membru
Porcescu Petru - membru
Rusu Svetlana - membru
Botnariuc Tatiana - membru
Vacarciuc Vadim - membru
Mîndru Victor - membru
Vitiuc Vladimir - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe