Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Ungaria Legislatura XX

Description: Grupul de prietenie cu Ungaria
Members:
Mudreac Radu - preşedinte
Novac Grigore - membru
Radvan Marina - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Spatari Mihaela - membru
Goța Aliona - membru
Gudumac Elena - membru
Grama Octavian - membru
Boțan Roman - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Rotaru Valentina - membru
Chiseliov Serghei - membru
Diacov Dumitru - membru
Vremea Igor - membru
Şupac Inna - membru
Balan Ion - membru
Sîrbu Oleg - membru
Porcescu Petru - membru
Ghileţchi Valeriu - membru
Mîndru Victor - membru
Ivanov Violeta - membru
Vitiuc Vladimir - membru
Postoico Maria - membru
Ciobanu Maria - membru
Bolea Vasile - membru
Hrenova Elena - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe