Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Contrôle parlementaire > Rapports des institutions d’état
Rapports des institutions d’état

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pentru anul 2018 nr. 1640 din 13.09.2019

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2018 nr.654 din 05.06.2019

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2018 nr.647 din 31.05.2019

Auditul financiar asupra Rapoartelor Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul bugetar 2018 nr.644 din 31.05.2019

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2018 nr.643 din 31.05.2019

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2018 nr.642 din 31.05.2019

Raportul anual 2018 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare nr.641 din 31.05.2019

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2018 nr.520 din 26.04.2019

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2018  nr.518 din 26.04.2019

Raportul Agentului guvernamental pentru anul 2018 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene a Dreptului Omului nr.461 din 13.04.2019

Raportul Centrului Național Anticorupție privind evaluarea integrității instituționale pentru anul 2018 nr.407 din 03.04.2019

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.391 din 02.04.2019

Raportul financiar privind executarea bugetului Curții de Conturi pentru anul 2018 nr.386 din 01.04.2019

Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2018 nr.373 din 29.03.2019

Raportul cu privire la activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2018 nr.359 din 27.03.2019

Informație privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019 nr.358 din 27.03.2019

Raport general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2018 nr.345 din 25.03.2019

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2018 nr.344 din 25.03.2019

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică despre situația pe piața produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2018 nr.310 din 18.03.2019

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2018 nr.302 din 15.03.2019

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2018 nr.294 din 14.03.2019

Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.293 din 13.03.2019 

Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 nr.269 din 11.03.2019

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2018 nr.249 din 01.03.2019

Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat pentru anul 2018 nr.239 din 28.02.2019

Raportul Curții Constituționale privind exercitarea  jurisdicției constituționale în  anul 2018 nr.189 din 14.02.2019

Informația privind executarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2018 – 2022, pentru semestrul II, 2018

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017 nr.35 din 11.01.2019

Raportul privind implementarea programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 nr.2741 din 13.12.2018

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018 nr. 1938 din 14.09.2018 

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pentru anul 2017 nr. 1945 din 14.09.2018

Raportul privind totalurile administrării și deetatizării proprietății publice în anul 2017 nr. 1496 din 02.07.2018

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2017 nr.1459 din 26.06.2018

Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2017 nr.1364 din 12.06.2018

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției   constituționale în  anul 2017

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2017 nr.1281 din 04.06.2018

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2017. nr.1274 din 31.05.2018

Auditul financiar asupra Rapoartelor Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul bugetar 2017 nr.1270 din 31.05.2018

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2017 nr.1268 din 31.05.2018

Raportul anual 2017 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare

Informația privind implementarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorul de stat pentru anii 2017-2020 (în perioada anului 2017) prezentată de Consiliul Concurenței  nr.1224 din 28.05.2018

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2017 nr.1085 din 14.05.2018

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2017 nr.979 din 27.04.2018

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2017 nr.978 din 27.04.2018

Raportul anual  pentru 2017 privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 nr.950 din 26.04.2018

Raportul Agentului guvernamental pentru anul 2017 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene a Dreptului Omului nr.829 din 11.04.2018

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2017 nr.764 din 03.04.2018

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică despre situația pe piața produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2017 nr.751 din 02.04.2018

Raportul Guvernului privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.658 din 22.03.2018

Raportul Avocatului Poporului (Ombudsman) privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 nr.580 din 19.03.2018

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2017 nr.538 din 15.03.2018 

Raport general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2017 nr.525 din 14.03.2018

Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 2017  nr.524 din 14.03.2018

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.523 din 14.03.2018 

Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2017 nr.467 din 12.03.2018

Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr.382 din 28.02.2018

Raportul de activitate a Centrului Național Anticorupție pentru anul 2017 nr.357 din 23.02.2018

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2016. nr.297 din 16.02.2018

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2017 nr.156 din 01.02.2018

Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2016 nr.2220 din 24.11.2017

Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2016 DPA nr. F-3272 din 17.11.2017   

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2016 nr.2212 din 24.11.2017

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind rezultatul monitorizării pieței produselor petroliere a Republicii Moldova pentru perioada anului 2016 nr.2213 din 24.11.2017

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2016 nr.2194 din 22.11.2017

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (raport anual 2016) nr.1836 din 10.10.2017

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2016. nr.1171 din 12.06.2017

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2016 nr.1064 din 30.05.2017

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2016. Raportul financiar pentru anul 2016 nr.1063 din 30.05.2017

Raportul anual 2016 privind activitatea CNPF și funcționarea pieței financiare nebancare nr.1062 din 30.05.2017

Raportul anual privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 nr.797 din 28.04.2017

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2016 nr.792 din 28.04.2017

Raportul financiar privind executarea bugetului Curții de Conturi în exercițiul bugetar 2016 nr.672 din 10.04.2017

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2016 nr.671 din 10.04.2017

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2016 nr.663 din 07.04.2017

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2016 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.692 din 11.04.2017

 
 
 
 

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2016 nr.183 din 02.02.2017

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (raport anual 2015)

Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice în anul 2015 nr.1970 din 22.07.2016

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2015 nr.1926 din 18.07.2016

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2015 Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2014 nr.1479 din 31.05.2016

Raportul privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare pentru anul 2015 nr.1461 din 30.05.2016

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2015 nr.1072 din 21.04.2016

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2015 nr.1002 din 13.04.2016

Raportul general al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pentru anul 2015 nr.681 din 21.03.2015

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2015 nr.598 din 14.03.2016

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015  nr.621 din 15.03.2016

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2014 nr.329 din 18.02.2016

Raportul asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2015  nr.289 din 15.02.2016

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2015 nr.161 din 29.01.2016

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014. Raportul Financiar privind executarea bugetului Consiliului Concurenței în exercițiul bugetar 2014 (nr.1299 din 29.05.2015)

Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011-2013 (nr.1569 din 02.07.2015)

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (raport anual 2014)

Raportul privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare pentru anul 2014 Scrisoarea nr.1220 din 22.05.2015

Raportul Procuraturii Generale privind activitatea organelor procuraturii pentru anul 2014. Scrisoarea nr.1031 din 13.05.2015

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014. Scrisoarea nr.952 din 06.05.2015

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2014. Scrisoarea nr.882 din 30.04.2015

Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014. Scrisoarea nr.382 din 05.03.2015

Raportul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității privind activitatea realizată în 2014. Scrisoarea nr.457 din 17.03.2015

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova pentru anul 2014. Scrisoarea nr.581 din 01.04.2015

Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat – Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat. Scrisoarea nr.347 din 02.03.2015

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul calendaristic 2014. Scrisoarea nr.428 din 12.03.2015

Raportul Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2014. Scrisoarea nr.448 din 16.03.2015

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pe anul 2014

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pe anul 2013

Raport privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012

Raport privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2013. Scrisoarea nr.718 din 08.04.2014

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2013. Scrisoarea nr.485 din14.03.2014

Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Integritate pentru anul 2013.  Scrisoarea nr.589 din 26.03.2014

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova în anul 2013.  Scrisoarea nr.599 din 27.03.2014

Raportul privind activitatea  Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pentru anul 2013. Scrisoarea nr.500 din 17.03.2014

Raportul activității organelor procuraturii pentru anul 2013. Scrisoarea nr.854 din 29.04.2014

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei. Scrisoarea nr.866 din 30.04.2014

Raportul de activitate a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Scrisoarea nr.13-073 din 29.04.2014

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței. Rapoartele financiare anuale pentru perioada 2012-2013. Scrisoarea nr.AAP-01/56-730 din 30.05.2014

Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2013. Scrisoarea nr.08-2009 din 29.05.2014

Raportul anual al Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2013. Scrisoarea nr.SCC-01/318 din 09.10.2014 

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
<octobre 2019