Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Обращения граждан
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Аккредитация журналистов в парламенте 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ > Слушания в комиссиях
 Слушания в комиссиях
DECIZIE
referitoare la audierea Procuraturii Generale privind raportul final al activităţii speciale de investigaţii pe parcursul anului 2019                                             
Read more RU
DECIZIA
Ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative                                         
Read more RU
Raportul Comisiei economie, buget şi finanţe asupra audierii informației privind implementarea prevederilor Legii metrologiei nr.19/2016
 R A P O R T
Read more RU
Decizia Comisiei politică externă și integrare europeană privind rezultatele audierilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului
 D E C I Z I E 
Read more RU
DECIZIE Cu privire la audierea raportului de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2019 și prioritățile stabilite pentru anul 2020.
DECIZIE
Read more RU
Decizia Comisiei agricultură și industrie alimentară
 D E C I Z I E 
Read more RU
PLANUL CEB
Planul audierilor în comisia economie buget şi finanţe asupra prevederilor actelor legislative supuse controlului parlamentar pentru sesiunea primăvara - vară a anului 2020                                   
Read more RU
PLANUL CSN
Planul de control parlamentar al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică pentru anul 2020                                                       
Read more RU
DECIZIE
Urmare audierii Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) privind gestionarea fondului de subvenționare pentru anii 2018 - 2019 din data de 27.11.2019, ora 10-00, Comisia agricultură și industrie alimentară a luat act de informația prezentată și constată, cu îngrijorare, că activitatea desfașurată de către conducerea entității nominalizate este una defectuoasă în administrarea entității și în asigurarea eficacității gestionării Fondului de dezvoltare a agriculturii și dezvoltării regionale aspect ce a condus la:
Read more RU
RAPORT
privind audierea publică a implementării Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate                                   
Read more RU
12345678910
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
31 мая 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы