Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Control parlamentar > Audieri în comisie
 Audieri în comisie
DECIZIE
referitoare la audierea Procuraturii Generale privind raportul final al activităţii speciale de investigaţii pe parcursul anului 2019                                             
Citeşte mai mult
DECIZIA
Ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative                                         
Citeşte mai mult
Raportul Comisiei economie, buget şi finanţe asupra audierii informației privind implementarea prevederilor Legii metrologiei nr.19/2016
 R A P O R T
Citeşte mai mult
Decizia Comisiei politică externă și integrare europeană privind rezultatele audierilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului
 D E C I Z I E 
Citeşte mai mult
DECIZIE Cu privire la audierea raportului de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2019 și prioritățile stabilite pentru anul 2020.
DECIZIE
Citeşte mai mult
Decizia Comisiei agricultură și industrie alimentară
 D E C I Z I E 
Citeşte mai mult
PLANUL CEB
Planul audierilor în comisia economie buget şi finanţe asupra prevederilor actelor legislative supuse controlului parlamentar pentru sesiunea primăvara - vară a anului 2020                                   
Citeşte mai mult
PLANUL CSN
Planul de control parlamentar al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică pentru anul 2020                                                       
Citeşte mai mult
DECIZIE
Urmare audierii Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) privind gestionarea fondului de subvenționare pentru anii 2018 - 2019 din data de 27.11.2019, ora 10-00, Comisia agricultură și industrie alimentară a luat act de informația prezentată și constată, cu îngrijorare, că activitatea desfașurată de către conducerea entității nominalizate este una defectuoasă în administrarea entității și în asigurarea eficacității gestionării Fondului de dezvoltare a agriculturii și dezvoltării regionale aspect ce a condus la:
Citeşte mai mult
RAPORT
privind audierea publică a implementării Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate                                   
Citeşte mai mult
12345678910
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"