Parlementarisme en République de Moldavie
Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Control parlamentar > Audieri în comisie
 EndavaStaticContent
DECIZIA
Comisiei protecție socială, sănătate și familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 140 din din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi                     
Read more FR
DECIZIE
cu privire la aprobarea Planului Comisiei economie, buget şi finanţe de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate pentru semestrul I al anului 2019                                 
Read more FR
DECIZIE
asupra audierilor privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală                                                                 
Read more FR
DECIZIA
Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic                                       
Read more FR
DECIZIE
asupra audierilor privind fenomenul corupţiei în sistemul învăţământului                                                                 
Read more FR
DECIZIE
privind rezultatele audierilor pe tema "Problemele actuale existente în procesul implementării ultimelor acte semnate în cadrul procesului de reglementare transnistreană"                                     
Read more FR
DECIZIE
privind realizarea mandatului Centrului Național Anticorupție de prevenire a corupţiei prin aplicarea instrumentului de evaluare a integrităţii instituţionale                                       
Read more FR
RAPORT
asupra audierilor Raportului privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare În Energetică În anul 2017 (nr. 1459 din 26.06.2018), Raportului financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare În Energetică pentru anul 2017 (nr.1364 din 12.06.2018) şi rapoartelor de audit 
Read more FR
RAPORT
cu privire la Raportul anual 2017 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr.1945 din 14.09.2018)                                     
Read more FR
DECIZIE
cu privire la aprobarea Planului Comisiei economie, buget şi finanţe de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate pentru semestrul II al anului 2018                                 
Read more FR
1234567
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe