Parliamentary development in the Republic of Moldova
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Accreditation of journalists in Parliament

Control parlamentar > Audieri în comisie
 Audieri in comisie
DECIZIE
cu privire la aprobarea Planului Comisiei economie, buget şi finanţe de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate pentru semestrul II al anului 2018                                 
Read more
RAPORT
asupra Raportului Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2017                                                                     
Read more
RAPORT
asupra audierilor privind situaţia epidemiologică prin rujeolă                                                                     
Read more
RAPORT
asupra audierilor în cadrul controlului parlamentar privind implementarea  prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2018 (Titlul III "Învăţământul general" , Capitolul II "Educaţia timpurie" şi III "Învăţământul primar", inclusiv toate articolele ce se referă la domeniul educaţiei timpurii şi al învăţământului primar)  
Read more
DECIZIE
privind audierile publice pe marginea executării deciziilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității                                             
Read more
RAPORT
asupra informaţiei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind situaţia pe piaţa autohtonă de asigurări pe segmentul Sistemului Internaţional de Asigurări "Carte Verde"                                   
Read more
DECIZIE
privind rezultatele audierilor privind fenomenul corupţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii                                                             
Read more
RAPORT
pe marginea audierilor publice cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2016-2020, aprobate prin Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016                                       
Read more
RAPORT
pe marginea audierilor cu tematica "Implemetarea Legii nr. 176 12.07.2013 cu privire la transportul naval. Aprobarea Regulamentului special şi punerea în aplicare a Legii menţionate"                               
Read more
RAPORT
cu privire la controlul parlamentar privind aplicarea art.10 din Legea nr.591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale                                             
Read more
123456
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe