Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
APEL COMUN al Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului și Prim-ministrului
Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,

În ziua de 2 martie 1992 a fost deschisă o nouă pagină din istoria contemporană a Republicii Moldova. Țara noastră a devenit un stat membru cu drepturi depline al Organizației Națiunilor Unite. A fost restabilit dreptul istoric, legal la statalitatea continuă a poporului moldovenesc, la suveranitatea și independența statului moldovenesc, care datează de mai bine de 660 de ani.

Totodată, evenimentele tragice din 1992, relative la conflictul transnistrean, au constituit cea mai obscură și tristă filă din istoria modernă a țării noastre. Consecințele acelor confruntări armate se mai fac încă resimțite în societatea moldovenească, avînd un impact vizibil asupra vieții politice și socioeconomice a întregii țări. La 2 martie, de Ziua Comemorării, îi pomenim pe toți cei căzuți în conflictul armat de pe Nistru.
 
Avem convingerea că toți locuitorii Republicii Moldova, clasa politică, mediul academic și societatea civilă trebuie să depunem eforturile necesare ca să depășim consecințele conflictului transnistrean, pentru a lăsa urmașilor noștri o țară pașnică, stabilă și prosperă.
 
Reafirmînd năzuința poporului moldovenesc de a trăi în pace și bunăstare, vă îndemnăm ca împreună să făurim și să dezvoltăm în continuare Republica Moldova.
 
Noi, copiii și nepoții noștri merităm o viață mai bună astăzi, merităm o  viață  mai  bună  și  mîine.
 
„Sîntem convinși – Moldova are viitor!”
 
 
**********
 
Уважаемые граждане Республики Молдова,
 
В день 2 марта 1992 года была открыта новая страница в истории современной Республики Молдова. Наша страна стала полноправным государством – членом Организации Объединённых Наций. Было восстановлено историческое законное право на непрерывную государственность молдавского народа, на суверенитет и независимость молдавского государства, которому уже более 660 лет.
 
В то же время трагические события 1992 года, связанные с приднестровским конфликтом, стали самой мрачной и печальной страницей в новейшей истории нашей страны. Последствия тех вооружённых столкновений до сих пор ощущаются в молдавском обществе и оказывают влияние на политическую и социально-экономическую жизнь. В День памяти – 2 марта – мы вспоминаем всех тех, кто стал жертвой вооружённого конфликта на Днестре.
 
Мы убеждены, что все жители Республики Молдова, политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта, чтобы передать потомкам мирную, стабильную и процветающую страну.
 
Подтверждая стремление молдавского народа жить в мире и согласии, призываем вас к дальнейшему созиданию и развитию Республики Молдова.
 
Мы с вами, наши дети и внуки достойны лучшей жизни сегодня                           и достойны лучшей жизни завтра.
 
С уверенностью мы можем сказать – у Молдовы есть будущее!

 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"