Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Events
Events
CONCURS pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante
În perioada 20 Februarie - 14 Martie 2013 se desfășoară concursul pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.
 
Comisia parlamentară specială anunță pentru selectarea a trei candidați, pe care îi va propune Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Reprezentantul Republicii Moldova în comitet va fi ales de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei cu majoritatea de voturi, din rîndul celor trei candidați selectați de comisia specială. Dosarul va fi depus în conformitate cu prevederile regulamentului de concurs. Totodată, candidatul la funcţia menționată trebuie să cunoască limba   franceză sau engleză. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 martie, pînă la ora 16.00.
 
Conform Convenţiei Europene pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, ratificată  prin Hotărârea Parlamentului nr.1238-XIII din 09.07.1997, s-a instituit Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane și Degradante. Prin intermediul vizitelor, Comitetul examinează tratamentul față de persoanele private de libertate în vederea întăririi, dacă este cazul, a protecţiei lor împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Membrii Comitetului sînt aleşi dintre personalitățile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competența lor în domeniul drepturilor omului sau care au experiență profesională în domeniile pe care le tratează Convenția (activitatea în instituţiile penitenciare sau în domeniul medicinii legale). Ei nu pot fi realeşi decât o singură dată. Membrii activează cu titlu individual, sunt independenţi şi imparţiali în exercitarea mandatelor lor.
 
Condițiile de participare la concurs sunt descrise în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului dat, plasat pe site-ul Parlamentului.
 
 
 
Secretariatul Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante
 
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Monday, May 28, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe