Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Speeches and declarations
Speeches and declarations
Mesajul Preşedintelui Parlamentului Marian LUPU cu prilejul ședinței extraordinare a Congresului Autorităților Locale din Moldova

Stimată dnă Preşedinte al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova,

Stimaţi membri ai Consiliului de Administrare,

Onorată asistenţă,

    Întâi de toate, vă adresez cele mai calde şi sincere felicitări cu prilejul Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală – sărbătoare, care, pentru prima dată în Republica Moldova, va fi marcată la 1 februarie 2013 dat fiind că descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale constituie una din direcţiile strategice prioritare pentru dezvoltarea ţării.

    De asemenea, pornind de la poziţia şi rolul pe care îl are Congresul Autorităţilor Locale din Moldova în calitate de reprezentant şi promotor al drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul aleşilor locali, ţin să vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la această întrunire, pe care o consider una extrem de importantă şi necesară pentru a dezbate problemele acumulate.

   Pentru că fără o descentralizare şi consolidare a autonomiei locale, Republica Moldova nu va putea să asigure obiectivele centrale de modernizare şi europenizare anunţate pe plan politic, îmi exprim îngrijorarea că viteza redusă a reformării domeniului, precum şi insuficienţa comunicării între autorităţile publice centrale şi locale sunt pe măsură să genereze un spirit tensionat al discuţiilor.

    Cu atât mai înalt apreciez recentele întrevederi cu conducerea CALM, în cadrul cărora am avut discuţii foarte utile şi constructive, care au permis abordarea mai corectă şi complexă a unui şir de subiecte.

    Consider, în acest context, salutabilă şi de mare importanţă iniţiativa conducerii CALM de a institui un dialog instituţionalizat între Parlament şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova în baza Conceptului de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă. Totodată, ţin să menţionez statutul deosebit al CALM care, spre deosebire de alte organizaţii neguvernamentale, este singura şi unica asociaţie ce reuneşte pe cei aleşi direct ca reprezentanţi ai societăţii la nivel local. Anume acest statut conferă aleşilor locali nu doar dreptul, dar şi obligaţiunea să fie activi, participând în procesul decizional, de dirijare a treburilor statului.

    Astfel, în timpul apropiat vor fi identificate mecanismele relevante, care vor permite eficientizarea procesului legislativ şi decizional pe marginea subiectelor ce vizează drepturile şi interesele comunităţilor locale, precum şi identificarea soluţiilor pentru problemele existente.

    Mă refer, în primul rând, la Strategia Naţională de Descentralizare, care urmăreşte scopul de a consolida capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale, a îmbunătăţi managementul şi calitatea serviciilor publice prestate cetăţenilor. Deşi Parlamentul a adoptat documentul în aprilie 2012, trebuie să constatăm lipsa performanţelor în implementare, care necesită o abordare complexă şi sistemică. Or, autorităţile locale reprezintă un pilon al structurii statale, inclusiv în contextul elaborării şi implementării politicilor economice la nivel local, fără de care este imposibilă realizarea reformelor democratice inerente parcursului european al ţării.

    Sunt convins că doar pe această cale, cu participarea autorităţilor publice locale vom purcede în sfârşit la implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare. În acest sens, mizez foarte mult pe cunoştinţele, profesionalismul şi abnegaţia dumneavoastră ca cea mai valoroasă contribuţie la calitatea legilor care urmează a fi elaborate şi adoptate. Mai mult ca atât, consider că, în colaborare cu CALM, legislativul ţării va exercita mai eficient controlul parlamentar asupra implementării corecte a legilor adoptate.

    O altă problemă stringentă, pe care am desprins-o din discuţiile cu conducerea CALM, este cea a salarizării aleşilor locali. Parlamentului i-a fost prezentat un proiect de lege care prevede o majorare foarte modestă. Ţin să vă asigur că iniţiativa propusă nu va fi susţinută în varianta propusă de Guvern şi va fi prelucrată în Parlament în modul, în care creşterea salariilor să fie una palpabilă, pe potriva muncii dumneavoastră. Odată ce comunităţile locale reprezintă fundamentul oricărui stat şi regim democratic, iar reformele se implementează nu doar la nivel central, dar, poate, în cea mai mare măsură, la cel local, ţara are nevoie de specialişti bine instruiţi şi pregătiţi. Iar pentru ca aceşti profesionişti să muncească, ei trebuie să fie motivaţi, inclusiv prin remunerare adecvată.

    Mai mult, mizez pe suportul aleşilor locali în implementarea legii, care vizează indexarea sporită a pensiilor pentru categoriile de cetăţeni cu cele mai modeste venituri.

    În aceeaşi colaborare vom purcede la perfecţionarea sistemului de achiziţii publice, precum şi la soluţionarea multor alte probleme ce vor mai fi identificate cât în cadrul acestei întruniri, atât şi pe viitor.

    Dorind participanţilor la şedinţa extraordinară de astăzi a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova dezbateri rezultative în spirit constructiv, rămân deschis în continuare pentru întrevederi, în cadrul cărora să discutăm orice propuneri şi iniţiative, care să răspundă intereselor şi necesităţilor colectivităţilor locale, cetăţenilor Republicii Moldova.

    Cu respect şi apreciere,

    Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

Agenda
Monday, May 28, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe