Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Mesaj de felicitare al Preşedintelui Parlamentului, Marian LUPU, cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarului şi aniversarea a 15 ani de activitate a asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”

Dragi voluntari,
Onorată asistenţă,

Este o deosebită plăcere pentru mine să Vă adresez astăzi, cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarului, dovada distinsei mele gratitudini şi a respectului profund pentru contribuţia Dumneavoastră dezinteresată şi sinceră la dezvoltarea societăţii noastre prin îmbogăţirea, prezervarea şi valorificarea bunurilor comune întru atingerea şi desăvîrşirea binelui comun.

Folosesc această ocazie pentru a scoate în evidenţă faptul că a dărui presupune conştientizarea la cel mai sincer nivel a valorilor autentice şi împărtăşirea celor mai importante resurse ale noastre – timp, talent, energie, bunăvoinţă etc - nu în scopul obţinerii de profit personal, ci pentru a contribui dezinteresat alături de ceilalţi la renaşterea speranţelor şi asigurarea unui viitor decent pentru semenii aflaţi în dificultate sau în situaţii delicate.

Republica Moldova s-a înscris în familia statelor care au recunoscut importanţa şi rolul activităţii de voluntariat în anul 2010, prin adoptarea Legii voluntariatului - după 4 ani de eforturi comune şi anume prin colaborarea dintre Parlament, Coaliţia Voluntariat şi alte autorităţi publice.

Recunoaşterea publică a voluntariatului prin adoptarea Legii a însemnat inclusiv o dovadă clară că societatea noastră se transformă la nivel profund, încercînd o reevaluare a importanţei bunelor relaţii interpersonale şi înţelegerii reciproce, depăşind limitele viziunii pur economice a dezvoltării sociale. Iar pentru ca acest proces să fie unul continuu şi cu rezultate tangibile, ţin să evidenţiez importanţa conlucrării eficiente dintre instituţiile statului şi societatea civilă pentru asigurarea unui cadru legal favorabil dezvoltării şi promovării voluntariatului.

În acest context, adresez sincere felicitări, cordiale urări de bine şi noi realizări asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” - una dintre primele structuri asociative din ţara care şi-a dedicat activitatea promovării voluntariatului şi incluziunii sociale prin implicarea activă a societăţii civile, reprezentînd, de asemenea, factorul mobilizator pentru autorităţile publice întru elaborarea şi adoptarea cadrului legal privind activităţile de voluntariat.

Apreciind înalt contribuţia valoroasă a membrilor şi partenerilor asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” la dezvoltarea şi promovarea voluntariatului în Republica Moldova, ţin să îi felicit pentru activitatea prodigioasă realizată de-a lungul celor 15 ani de activitate şi să le mulţumesc pentru că şi-au dedicat timpul şi energia ca să facă lumea un loc mai bun pentru semenii aflaţi în dificultate, facilitînd coeziunea socială şi echilibrul în societate.

De asemenea, aduc sincere mulţumiri autorilor Legii voluntariatului şi tuturor celor care prin promovarea principiilor democraţiei participative, solidarităţii şi a egalităţii de şanse indiferent de etnie, religie, sex sau culoare, contribuie activ la evoluţia şi dezvoltarea societăţii noastre.

Cu deosebită consideraţie,
Marian LUPU

 

Chişinău, 5 decembrie 2012


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe