Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la 3 ani va fi luat în calcul salariul mediu lunar

DSC_0131

Chișinău, 04 decembrie 2019 - La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani se propune a fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei. O prevedere în acest sens este stipulată în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii, care va fi propus spre examinare în plenul Parlamentului.

Actualmente, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei.

În opinia autorilor proiectului, precum și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, această prevedere dezavantajează femeile, perpetuând decalajele de gen la cuantumul pensiilor, deoarece beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului preponderent sânt mamele. Astfel, la situația de 1 august 2019, pensia medie constituia pentru bărbați 2278,65 lei, iar pentru femei - 1688,34 lei sau 75% din pensia medie în cazul bărbaților.

”Proiectul de lege are drept scop armonizarea politicilor de stimulare demografică cu cele de asigurări sociale, pentru a evita discriminarea pe criteriu de gen”, argumentează autorii.

Calculul estimativ al cheltuielilor pentru implementarea acestui proiect de Lege constituie: pentru anul 2020 – 1534,6 mii lei, pentru anul 2021 – 3287,2 mii lei și pentru anul 2022 – 5305,9 mii lei. Conform proiectului, se propune ca aceste cheltuieli să fie suportate din Bugetul de Stat.

Raportul la proiectul pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii a fost susținut, astăzi, în unanimitate de către Comisia protecție socială, sănătate și familie.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Friday, July 10, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe