Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
La Comisia protecție socială, sănătate și familie, a fost prezentat proiectul BASS

DSC_0131

Chișinău, 04 decembrie 2019 - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) se prognozează pentru anul 2020 în sumă de 23 491 mil. lei, cu o majorare față de 2019 cu 9,6%. Cheltuielile se propun în sumă de 23 491 mil. lei, de asemenea, cu o majorare de 9,6%. Astfel, BASS este estimat fără deficit.

Acestea sunt prevederile proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Raportul pe marginea acestuia, pentru prima lectură, a fost aprobat, astăzi, de Comisia protecție socială, sănătate și familie.

Veniturile din contribuțiile de asigurări sociale de stat pentru anul 2020 vor constitui circa 14 779 mil. lei sau 63,6% în totalul veniturilor BASS – în creștere cu 8,8%, iar transferurile de la bugetul de stat – 36,4%.

Guvernul estimează că veniturile proprii ale BASS se vor majora drept rezultat al creșterii fondului de remunerare a muncii și îmbunătățirii administrării fiscale, minimizării practicii de achitare a salariilor ,,în plic” și a muncii ,,la negru”.

La efectuarea prognozei indicatorilor BASS au fost utilizați indicatorii macroeconomici precum creșterea PIB în 2020 de 3,8%, inflația de 5,7%, creșterea salariului nominal mediu lunar cu 8,7% și a fondului de remunerare a muncii – cu 8,5%.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a obținut, astăzi, avizele pozitive ale Comisiei Economie buget și finanțe, Comisiei juridice, pentru numiri și imunități.

Documentul urmează a fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului.

04.12.2019 Şedinţa Comisiei juridice, numiri și imunități

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Friday, September 25, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe