Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Ar putea fi instituite facilități fiscale pentru mass-media

19.09.2018 Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică

Chișinău, 21 septembrie 2018 – Instituțiile mass-media care dispun de personalitate juridică ar putea fi scutite de impozitul pe venit obținut din desfășurarea activității conform licenței de emisie. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a avizat, în prima ședința din sesiunea curentă, un proiect de modificare și completare a unor acte legislative.

La fel, se propune scutirea de impozitul pe venit obținut din desfășurarea activității de creare de opere audiovizuale destinate formării serviciilor de programe și/sau de editare și difuzare a publicațiilor periodice și/sau de difuzare a informațiilor prin oricare mijloc de comunicație.  

Potrivit proiectului, se va reţine şi achita la buget un impozit în mărime de 18% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părți, obținut de către mass-media. Achitarea se va face nu mai târziu de data de 25 a lunii imediat următoare lunii încasării plății.

Modificările includ și lista activităților și ocupațiilor mass-media. Pentru acești salariați se consideră venit impozabil venitul lunar, stabilit prin contractul individual de muncă, a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie prognozat pe anul respectiv. Totodată, posturile salariaților trebuie să corespundă ocupațiilor și angajatul nu va transmite soției (soțului) scutirea personală.

Alte completări prevăd că venitul lunar ce va depăși un salariu mediu lunar pe economie, prognozat pe anul respectiv, se va considera venit neimpozabil. Înlesnirea fiscală se va acorda la veniturile salariale obținute la locul de muncă, în baza unui contract individual de muncă. Prevederile se vor aplica pentru perioada fiscală 2019-2025 inclusiv.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în plenul Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"