Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Executarea deciziilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, audiată la Comisia drepturile omului și relații interetnice
Chișinău, 18 iulie 2018 -  Comisia drepturile omului și relații interetnice a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, raportul cu privire la executarea deciziilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
 
Președintele instituției, Yan Feldman a raportat că, din octombrie 2013 până în decembrie 2017, Consiliul a examinat 678 de cauze și a emis 568 de decizii, din care 190 decizii de constatare a discriminării, 107 decizii de neconstatare și 275 de decizii de inadmisibilitate. Potrivit datelor statistice, 31,53% din deciziile de constatare se referă la criteriul de dizabilitate, 17,12% - la sex/gen, 8,11% - vârstă, 8,55% - limbă, 6,76% - etnie etc.
 
Potrivit raportorului, din totalul deciziilor de constatare, 130 de decizii au fost supuse procedurii de monitorizare. Celelalte decizii, fie au un caracter de prevenire, prin care subiecții au fost atenționați să se abțină pe viitor de la comiterea faptelor de discriminare, fie au fost comunicate recent și vor fi supuse monitorizării după expirarea termenului rezonabil acordat pentru realizarea măsurilor recomandate.
 
”Procedura de monitorizare propriu-zisă constă în expedierea somațiilor în adresa tuturor subiecților, în sarcina cărora este pusă executarea recomandărilor formulate în decizii, iar răspunsurile recepționate sunt analizate și sistematizate în funcție de măsurile întreprinse. Astfel, în rezultatul exercițiului de monitorizare am constatat că 49%  au fost executate, 18% - parțial executate și 33% - neexecutate”, a menționat Yan Feldman.
 
Potrivit lui, din deciziile executate, 46% au avut un impact colectiv, soluționarea problemei de discriminare a vizat un grup de persoane, iar 54% au avut un caracter individual, care au remediat situații discriminatorii particulare. 75% din decizii necesitau întreprinderea unor măsuri administrative, iar 25% - modificări legislative sau normative recomandate de către Consiliu.
 
Deciziile neexecutate se referă la asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, la ajustarea legislației la standardele privind nediscriminarea și la aducerea scuzelor publice pentru comportament sau declarații discriminatorii. Raportorul s-a referit și la recomandările adresate autorităților publice.
 
Rapoarte și explicații asupra fiecărei probleme semnalate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității au oferit în cadrul audierilor reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție etc.
 
Deputații au adresat numeroase întrebări membrilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și au menționat că în hotărârea Comisiei drepturile omului și relații interetnice vor recomanda instituțiilor vizate soluționarea problemelor raportate.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
23 februarie 2019
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"