Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Parlamentul a aprobat Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022
Ședința plenară

Chișinău, 24 mai 2018 - 31 de obiective, 51 de ţinte strategice din 16 domenii de intervenţie conține Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, aprobat în ședința de astăzi a Parlamentului.

În ședința plenară din 11 mai 2018, la prezentarea proiectului autorii au menționat că acesta este al treilea document de politici publice care are ca scop asigurarea respectării şi promovării drepturilor omului în Republica Moldova. La baza elaborării lui au stat recomandările formulate şi acceptate de Republica Moldova urmare a celui de-al II-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, precum şi recomandările formulate de alte mecanisme internaţionale de monitorizare a drepturilor omului.
 
Acesta este un document de politici de nivel naţional, elaborat de un Grup de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, reprezentanţi ai societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare, care au drepturile omului printre priorităţi. Promovarea acestuia are drept scop garantarea suplimentară a implementării unor măsuri care să permită dezvoltarea şi prosperarea, în condiţii egale, a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în special, ai celor din grupurile vulnerabile.
 
Documentul prevede ca Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane să fie consolidat în perioada anilor 2018-2019 și să devină funcțional la orice nivel de administraţie publică. 
 
Potrivit PNADO, durabilitatea funcţionării Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (SNR) va fi asigurată prin măsuri legislative şi de coordonare, prin instruirea obligatorie orientată pe aspectele de gen pentru judecători, procurori, poliţişti şi alți angajaţi ai organelor de drept privind prevederile legale referitoare la traficul de ființe umane. De asemenea, până în anul 2022, urmează a fi negociate și semnate acorduri bilaterale și multilaterale cu țările de destinație pentru traficul de ființe umane. 
 
Alte acțiuni incluse în PNADO propun atingerea mai multor ţinte în domeniile armonizării cadrului legal cu standardele internaţionale, în cel al sistemului de justiție, transparență, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violența în familie, nediscriminare și egalitate. La fel, documentul se referă la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice și a locuitorilor din stânga Nistrului.
 
Guvernul, în termen de 2 luni, urmează să creeze Consiliul Național pentru Drepturile Omului, responsabil de monitorizarea şi evaluarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 și altor documente de politici naționale în domeniul drepturilor omului. Consiliul Național pentru Drepturile Omului, anual, până pe data de 1 aprilie, va prezenta Parlamentului raportul cu privire la gradul de implementare a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
21 martie 2019
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"