Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Modificările la Codul audiovizualului au fost publicate în Monitorul Oficial
Chișinău, 13 ianuarie 2018 – Legea pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova cu norme privind securizarea spațiului informational a fost publicată în Monitorului Oficial din 12 ianuarie 2018.
Noile reglementări urmează să protejeze spațiul informational al Republicii Moldova de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatoare din exterior și să nu admită provocări cu caracter mediatic.
 
Totodată, Codul Audiovizualului este completat cu un aliniat nou care stipulează că pe teritoriul Republicii Moldova va fi permisă transmisia doar a programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
 
În cazul încălcării acestor prevederi, radiodifuzorii și distribuitorii de servicii  vor primi amenzi de la 40 mii lei la 70 mii lei. Pentru încălcarea repetată amenda va constitui de la 70000 la 100 mii lei. Retragerea licenței de emisie se va aplica doar după aplicarea graduală a sancțiunilor. Pentru neadmiterea prejudicierii securității statului, instanța de judecată va examina litigiile în acest sens, în termen de până la 30 de zile. Apelul sau recursul va putea fi depus în termen de 3 zile de la pronunțarea hotărârii și va fi examinat în 10 zile.
 
Legea intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Guvernul în trei luni  va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației naţionale în concordanță cu noile modificări ale Codului Audiovizualului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
An error has occurred.
Error: Last legislative acts adopted is currently unavailable.

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe