Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
COMUNICAT DE PRESĂ

 

Chişinău, 29 decembrie 2011 – Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu membrii Consiliul Naţional al ONG – urilor din Rep. Moldova, a organizat, la 29 decembrie a.c., reuniunea de lucru pentru crearea grupului intersectorial referitor la elaborarea Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile pentru anii 2012 – 2015.

La eveniment a participat dl Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului, dna Liliana Palihovici, Vicepreşedinta Parlamentului, Preşedinţii şi Vicepreşedinţii Comisiilor parlamentare, Miniştri şi Viceminiştrii Guvernului, precum şi reprezentanţii sectorului asociativ.

În deschiderea reuniunii de lucru, Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului a reiterat importanţa elaborării Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile pentru anii 2012 – 2015, pentru consolidarea dialogului între societatea civilă şi autorităţile publice atât la nivel central, cât şi local. De asemenea, Marian Lupu, a reconfirmat deschiderea pentru promovarea şi susţinerea iniţiativelor parvenite de la reprezentanţii mediului asociativ, menite să contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea civilă.

În continuare, preşedintele Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova, Sergiu Ostaf, a realizat o prezentare succintă a experienţelor pozitive acumulate ca urmare a implementării Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile pentru anii 2009 – 2011, enumerând, de asemenea, priorităţile care au rămas nefinalizate. Totodată, Secretarul general al Consiliului ONG, Antoniţa Fonari, a dat citirii Rezoluţiei Forumului ONG, îndemnând clasa politică şi factorii decizionali să se responsabilizeze cu privire la importanţa binelui social comun faţă de interesele de grup ale partidelor, în ideea de a evita conflictele şi tergiversarea implementării reformelor iniţiate. Menţionăm că, rezoluţia în cauză reprezintă aşteptările sectorului nonguvernamental referitor la noua Strategie de dezvoltare a societăţii civile.

În scopul asigurării eficienţei procesului de elaborare şi implementare a proiectului Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile pentru anii 2012 – 2015, Liliana Palihovici, Vicepreşedinta Parlamentului R. Moldova, a fost desemnată de către Preşedintele Parlamentului ca fiind responsabilă de coordonarea lucrărilor pentru elaborarea Strategiei. Astfel, dna Liliana Palihovici, a propus formarea unui grup de lucru intersectorial, compus din 25 – 29 de persoane, dintre care: reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, precum şi ai societăţii civile.


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe