Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Thursday, August 01, 2019
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 68 2/21/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii 65 2/20/2020 - Examinare
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 66 2/20/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 4, anexa; Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova – art.3, 6, 61, ș. 67 h.91 2020-02-19 2/20/2020 - Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 62 2/18/2020 - Examinare
Proiectul de lege privind importul unui vehicul 63 2/18/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.21; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.1) 64 2/18/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (art.1, 61, 62) 60 2/17/2020 - Examinare
Proiectul de lege privind interpretarea articolului 521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor 61 2/17/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216/1992 55 2/14/2020 - Examinare
123456
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe